Julifoor - Ninove - Draaifoto's - Kermisfanaat 2020

                     
Ga naar de inhoud
Ninove.
Julifoor - Draaifoto's.
Van/A partir du: 24 juli tot/jusqu'au: 28 juli.
Locatie/Lieu: Graanmarkt, Twijndersplein, Grote kaai.
Aantal grootvermaak/Nombres d'attractions majeures: 5.
Fotograaf/Photographe: Giovanni.
Nieuw/Nouveauté: Belgische première : Speed XXL - Janssen, Techno Power - Steve Stappers, Lunapark Silver City (Baetens)
Opmerking/Remarque: -
            © Kermisfanaat.be 2018 -    
               
Terug naar de inhoud