Julifoor - Ninove - Opbouw - Kermisfanaat 2020

                     
Ga naar de inhoud
Ninove.
Julifoor - Opbouw.
Van/A partir du: 24 juli tot/jusqu'au: 28 juli.
Locatie/Lieu: Graanmarkt, Twijndersplein, Grote kaai.
Aantal grootvermaak/Nombres d'attractions majeures: 5.
Fotograaf/Photographe: Giovanni.
Nieuw/Nouveauté: Techno Power van Steve Stappers en de Speed XXL van Janssen, een Belgische première.
Opmerking/Remarque: -
            © Kermisfanaat.be 2018 -    
               
Terug naar de inhoud